Zagroda pokazowa żubrów – urlop z naturą

Udostępniona turystycznie zagroda o powierzchni 28 h, gdzie obejrzeć można żubry oraz m. in. sarny, dziki, orły bieliki i puchacze. Poszczególne gatunki opisane są na tablicach poglądowych, co sprawia, że wizyta w tym miejscu ma walor edukacyjny.

Zagroda jest wyposażona w tarasy widokowe, co znacznie wpływa na atrakcyjność parku, który jest jednocześnie hodowlą zachowawczą tego gatunku. Zagroda jest wyposażona w tarasy widokowe, pozwalające gościom parku cieszyć się widokiem tych majestatycznych stworzeń. Większość żubrów urodziła się już na terenie rezerwatu i stanowi on dla nich naturalne otoczenie, więc widok turystów nie wywołuje w zwierzętach niepokoju, gdyż stanowią oni część naturalnego otoczenia.

Zagroda istnieje na terenie Wolińskiego Parku Narodowego od 1976 roku, kiedy to w ramach rozpoczęcia programu hodowli zachowawczej sprowadzono tutaj cztery pierwsze okazy. Szacuje się, że Żubry wolno żyjące wyginęły w Polsce u schyłku pierwszej wojny światowej, często na skutek działań wojennych i kłusownictwa. Od tamtych czasów, do odtworzenia gatunku wykorzystywano zwierzęta głównie z hodowli sztucznych.
Z czasem zaczęto do programu zachowawczego zaczęto włączać zwierzęta ranne i wyleczone, które już jednak nie mogły wrócić do swoich warunków naturalnych. Dodatkowo sprowadzane są samce Żubra, aby zachować różnorodność genetyczną stada, czyli uniknąć tak zwanego chowu wsobnego, który zachodzi w stadach składających się z osobników zbyt blisko spokrewnionych ze sobą.

Terenu Parku nie zamieszkują niestety Żubry gatunku górskiego, gdyż ze względu na zbyt małą liczbę – ocalał tylko jeden samiec – i nie udało się go już odtworzyć tej linii Żubra.

Wszystkie zwierzęta na terenie Parku mają zapewnioną stałą opiekę. Park jest położony około 1,5 km od naszego Pensjonatu, co pozwala urlopowiczom tam dojść w około 30 minut. Serdecznie zapraszamy!

Jak zarezerwować pokój?