Muzeum Regionalne w Wolinie

Muzeum Regionalne w Wolinie znajduje się przy wolińskim rynku, obok ratusza. To zaledwie pół godziny drogi od Pensjonatu Międzyzdroje.

W muzeum prezentowane są eksponaty dotyczące plemienia Wolinian, systemu obronnego miasta, rzemiosła, i wierzeń jego średniowiecznych mieszkańców. Ciekawą atrakcją jest miniaturka słowiańskiego boga Świętowita, którą znaleźli archeologowie prowadzący w Wolinie wykopaliska.

Odkryj nowoczesne muzeum w pobliżu Międzyzdrojów

Muzealna ekspozycja przedstawia zasięg osadnictwa plemienia Wolinian, rozwój ośrodka miejskiego, od założenia osady otwartej na przełomie VI/VIII wieku po upadek w XII, system obronny, port, gospodarkę, handel i wierzenia. Została przygotowana w oparciu o wiadomości zebrane w kronikach, a przede wszystkim bogate źródła archeologiczne pozyskane w toku wieloletnich badań wykopaliskowych na terenie miasta. Na życzenie zwiedzających można wysłuchać magnetofonowego przewodnika w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, szwedzkim, rosyjskim, czeskim, węgierskim, hiszpańskim, otrzymać informację turystyczną o regionie, zaopatrzyć się w przewodniki, mapy, wydawnictwa muzealne i pamiątki.

Poznaj historię i kulturę Wolinian, zachwyć się archeologią!

Główna wystawa archeologiczno-historyczna “Śladami wczesnośredniowiecznego Wolina – Winety – Jomsborga” przedstawia zasięg dorobku plemienia Wolinian. Została przygotowana w oparciu o wiadomości zebrane w kronikach, a przede wszystkim bogate źródła archeologiczne pozyskane w toku wieloletnich badań wykopaliskowych na terenie miasta. Na plemiennym terytorium stwierdzono dotąd ponad 600 punktów osadniczych istniejących od VII do XII wieku.

Prace wykopaliskowe znacznie poszerzyły informacje o porcie podane przez kronikarzy umożliwiając wykonanie rekonstrukcji. Pośrednicząc w wymianie handlowej między ziemiami polskimi i zamorskimi krajami zyskał Wolin olbrzymie bogactwo i znaczenie. Makieta na środku pierwszej sali ukazuje miasto w okresie rozkwitu. Puść wodze wyobraźni i przenieś się na chwilę do odległej przeszłości!

Jak zarezerwować pokój?